De Germanen

Niet alleen in zuidelijke landen maar ook in onze streken werd rond het begin van de lente gefeest. Meerdere Germaanse stammen vierden het feest van Moeder-aarde.  Tijdens dit jubelfeest werd een schip op wielen in een luidruchtige stoet rondgereden. Tijdens deze Joelfeesten vierden de Germanen, als de dagen weer langer werden, de (weder-) geboorte van de zon. Centraal stond de vruchtbaarheidsgodin Nerthus. De beeltenis van de god Freyr werd op een schip met wielen geplaatst en door een stoet van mensen in diervermomming en mannen in vrouwenkleren begeleid. Aan boord van het schip werd het huwelijk van Freyr met een priesteres voltrokken.
Waar of niet waar?
Lees eerst de tekst hierboven en probeer dan de vragen hieronder op te lossen.


Bij het begin van de lente werd het feest van Moeder-Aarde gevierd.

Waar Niet waar     


Tijdens de Joelfeesten werd de maan aanbeden.

Waar Niet waar     


Er werd een schip met wielen rond gereden.

Waar Niet waar     


Mannen verkleedden zich als vrouwen of als dieren.

Waar Niet waar