Wanneer

Het echte carnaval wordt gevierd drie dagen voor de vasten begint. En die periode begint op Aswoensdag, 40 dagen voor Pasen. Vroeger noemde men carnaval dan ook gewoon vastenavond.

Op welke dagen carnaval dus juist is hangt dus af van het paasfeest. Dus juist zeggen wanneer carnaval is, kunnen we niet. Wat we wel weten is dat het nooit voor 2 februari kan zijn en nooit na 8 maart.


Enkele vraagjes
Duid de juiste antwoorden aan.
Aswoensdag kan op 2 februari zijn.
Vroeger werd "carnaval" "vastenavond" genoemd.
Carnaval kan op 2 februari beginnen.
Pasen is altijd op een zondag.